תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק זכויות החולה תיקון - טיפול בזמן סביר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1033

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+