תאריך עדכון אחרון: מאי 30, 2012

?

חוק זכויות הסטודנט תיקון - בחינות גמר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4204

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יוני 14, 2012

    בעד,

משוב א- א+