תאריך עדכון אחרון: יולי 11, 2012

?

חוק האזרחים הוותיקים תיקון מס' 12 הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 08 שנים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/485

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+