תאריך עדכון אחרון: מרץ 21, 2012

?

חוק לתיקון פקודת בריאות העם הוספת מגנזיום אל מי השתייה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/883

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2012

  • מאי 7, 2012

  • אוק' 14, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+