תאריך עדכון אחרון: מרץ 3, 2014

?

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור תיקון - עבר פלילי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/801

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2012

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+