תאריך עדכון אחרון: מרץ 5, 2012

?

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ביטול

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4111

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 5, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+