תאריך עדכון אחרון: יאנ' 20, 2016

?

חוק חוזה הביטוח תיקון - מיצוי הליכים בתביעות תחלוף

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1162

יוזמי החוק

?

שלב:עברה קריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • פבר' 27, 2012

  • מאי 7, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • יוני 1, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+