תאריך עדכון אחרון: יולי 3, 2012

?

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) תיקון - ביטול התנאי להתרחשותה של חבלה במהלך ארבעה-עשר הימים הראשונים של החופשה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4092

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • פבר' 27, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+