תאריך עדכון אחרון: מאי 21, 2012

?

חוק למניעת אלימות להלן תקופת האזהרה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/467

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • פבר' 20, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+