תאריך עדכון אחרון: יוני 27, 2012

?

חוק לתיקון פקודת העיריות מינוי מבקר שאיננו תושב העיריה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4019

יוזמי החוק

?

שלב:נפלה בקריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • פבר' 13, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+