תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות ביטול תיקון מס" 8

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2903

יוזמי החוק

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • פבר' 13, 2012

  • מרץ 5, 2012

  • אפריל 30, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 11, 2015

  • יאנ' 18, 2016

  • מרץ 30, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+