תאריך עדכון אחרון: יולי 28, 2014

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - פטור ממס על מתן שירותי בנייה לצורך הוספת מרחב מוגן ומרחב מוגן דירתי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2690

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • פבר' 13, 2012

  • מאי 20, 2013

  • יולי 28, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+