תאריך עדכון אחרון: יולי 23, 2012

?

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) תיקון מס' 11 תכנית לעובדי המדינה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/483

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • פבר' 6, 2012

  • יולי 30, 2014

  • מאי 11, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+