תאריך עדכון אחרון: יאנ' 30, 2012

?

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) פטור מארנונה למוסד ציבורי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3980

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 30, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+