תאריך עדכון אחרון: יוני 25, 2012

?

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה - מבקר רשמי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3936

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 23, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+