תאריך עדכון אחרון: יאנ' 23, 2012

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון - תגמולים של עמית שנפטר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2169

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 23, 2012

  • פבר' 10, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+