תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - מניעת כפל תשלום בגין ניהול חשבון עובר ושב

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/200

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 23, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • אוק' 21, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+