תאריך עדכון אחרון: יאנ' 2, 2012

?

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 14) (הגדלת מענק השחרור), תיקון סעיף 01קליטת חייליםבחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד4991 להלן החוק העיקרי א

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/430

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+