תאריך עדכון אחרון: יאנ' 2, 2012

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - פטור לחברת חילוץ ישראלים בחוץ לארץ

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3860

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 2, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+