תאריך עדכון אחרון: נוב' 28, 2011

?

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) פטור מארנונה למוסדות להכשרה טכנולוגית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3689

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • נוב' 28, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+