תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2013

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - תקופת אכשרה לעובדים בעבודה מחזורית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/479

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אוק' 31, 2011

  • מרץ 18, 2013

  • מאי 11, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+