תאריך עדכון אחרון: פבר' 2, 2010

?

חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד4991 (להלן החוק), נועד לקדם את התחרות במשק הדלק דנ"מ 08/1016 פז חברת נפט בע"מ נ' ועדת ערר מחוז המרכז (ניתן ביום 61 במרס 9002) ע"א 60/8933 הרשות להגבלים עסקיים נ' דור־אלון אנרגיה בישראל (8891

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/304

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+