תאריך עדכון אחרון: מרץ 8, 2010

?

חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע010 * 2 פרק א': מטרה ופרשנות מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה לשחזר ולשמר את הבניין שבו שכנה הכנסת לראשונה בירושלים, בהיותו בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות העם והמדינה, ולה 4 לשמש מרכז לקריאה, לעיון ולמחקר, וכן מרכז לכינוסים ולקיום פעילויות אחרות 81 בנובמבר 9002

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/312

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+