תאריך עדכון אחרון: מרץ 8, 2010

?

חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התש"ע0102* הגדרות 1. אזהרה על ידי מנהל מוסד רפואי 2. נקט אדם במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או השחית במתכוון רכוש של מוסד רפואי, רשאי מנהל המוסד להלן תקופת האזהרה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/313

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+