תאריך עדכון אחרון: מרץ 17, 2010

?

חוק יסודות התקציב תיקון מס' 39 הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/315

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+