תאריך עדכון אחרון: מאי 31, 2010

?

חוק למניעת הטרדה מינית תיקון מס' 6 יחסי מרות ותלות הרחבה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/327

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+