תאריך עדכון אחרון: יוני 15, 2010

?

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) מס' 18 בתי קברות שאינם משמשים למטרות רווח

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/330

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+