תאריך עדכון אחרון: יאנ' 18, 2011

?

חוק מקרקעי ישראל תיקון מס' 3 הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/359

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+