תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2011

?

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תיקון מס' 30 תגמולים ליתום משני הוריו

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/402

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+