תאריך עדכון אחרון: מרץ 8, 2010

?

חוק מס' פ/18/5241; הועברה לוועדה ביום כ"ו בשבט התש"ע 01 בפברואר 0102

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/312

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+