תאריך עדכון אחרון: מרץ 8, 2010

?

חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים בחוק זה 1. הגדרות "איש צוות במוסד רפואי" מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה התשנ"ו6991 מאבטח חוק חדש

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/313

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+