תאריך עדכון אחרון: מרץ 9, 2010

?

חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9) זכאות של אזרחים ותיקים להטבות א

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/316

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+