תאריך עדכון אחרון: מאי 16, 2011

?

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 60), התשע"א1102 1 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 21(ב), בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ ט ט1

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/365

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+