תאריך עדכון אחרון: יולי 27, 2011

?

א כ"ה בתמוז התשע" חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/612

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+