תאריך עדכון אחרון: אוג' 3, 2011

?

הצעת חוק הליכי התכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (הצעת חוק הוד"לים)

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/598

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+