תאריך עדכון אחרון: מרץ 3, 2014

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון מס' 19 הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/480

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יולי 25, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+