תאריך עדכון אחרון: יוני 29, 2016

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/947

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוסבה לנושא לדיון

יזום הצעת החוק

  • יולי 18, 2011

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+