תאריך עדכון אחרון: יולי 4, 2011

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - ביטוח אבטלה - תנאי למתן הלוואה לדיור

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3355

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 4, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+