תאריך עדכון אחרון: יולי 4, 2011

?

חוק הגז (בטיחות ורישוי) תיקון - תדירות בדיקת מיתקן גז

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3363

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 4, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • אוג' 4, 2011

    נגד,

משוב א- א+