תאריך עדכון אחרון: יוני 27, 2011

?

חוק לתיקון פקודת העיריות (תקציב דו-שנתי) הוראת שעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3331

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 27, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+