תאריך עדכון אחרון: יוני 27, 2011

?

חוק חובת המכרזים תיקון - עידוד העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1184

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 27, 2011

  • אפריל 29, 2013

  • יוני 1, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+