תאריך עדכון אחרון: מאי 16, 2011

?

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים תיקון - הרחבת הגדרת "עבירת מין"

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3186

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 16, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+