תאריך עדכון אחרון: מרץ 30, 2011

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - הארכת המועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1069

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 30, 2011

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+