תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק לתיקון פקודת המסים (גביה) איסור הטלת עיקול על רכוש החייב בשל חובות חנייה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/427

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 30, 2011

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+