תאריך עדכון אחרון: יולי 3, 2012

?

חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3109

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 28, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יולי 28, 2011

    בעד,

משוב א- א+