תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק-יסוד: השפיטה תיקון - בחירת נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא בית המשפט העליון בידי הכנסת

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/693

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 22, 2011

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+