תאריך עדכון אחרון: מרץ 14, 2011

?

חוק לתיקון פקודת הרופאים הוראות לעניין בחינות לסטז"רים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1046

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 14, 2011

  • יולי 29, 2013

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+