תאריך עדכון אחרון: מאי 12, 2009

?

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מס' 40 פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/427

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+