תאריך עדכון אחרון: יולי 20, 2009

?

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) שירות במשטרה ושירות מוכר תיקון מס' 10

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/428

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+