תאריך עדכון אחרון: יוני 15, 2009

?

חוק לתיקון פקודת הכלבת מס' 5

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/430

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+